Krzyżówki

P1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Początek : 11
Wskazówka : Potocznie tlenek węgla
Poprawna : CZAD

Początek : 36
Wskazówka : Geotermia to inaczej energia...
Poprawna : CIEPLNA

Początek : 68
Wskazówka : Inna nazwa elektrowni wiatrowej, ... wiatrowa
Poprawna : TURBINA

Początek : 16
Wskazówka : W jakim Państwie w Europie znajduje się najwięcej elektrowni wiatrowych?
Poprawna : NIEMCY

Początek : 88
Wskazówka : ... elektryczna
Poprawna : ENERGIA

Pionowo

Początek : 14
Wskazówka : Miejsce na którym montuje się panele solarne np. na domie jednorodzinnym.
Poprawna : DACH

Początek : 6
Wskazówka : Jeden z rodzajów biomasy
Poprawna : BIOPALIWA

Początek : 66
Wskazówka : Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych
Poprawna : UNEP

Początek : 68
Wskazówka : Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na Ziemi – jego zawartość w skorupie wynosi 46,4%
Poprawna : TLEN