Krzyżówki

K4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Początek : 0
Wskazówka : Podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów, jednoczesne ochłodzenie stratosfery oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości wynikające z zaburzenia równowagi radiacyjnej Ziemi. … ocieplenie.
Poprawna : Globalne

Początek : 11
Wskazówka : Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami.
Poprawna : Ekologia

Początek : 22
Wskazówka : … źródła energii.
Poprawna : Odnawialne

Początek : 33
Wskazówka : Energia skał znajdująca się we wnętrzu Ziemi, zaliczana na ogół do odnawialnych źródeł energii.
Poprawna : Termiczna

Początek : 44
Wskazówka : Np. cieplna, elektryczna, mechaniczna.
Poprawna : Energia

Początek : 55
Wskazówka : Przeciwieństwem odnawialnych źródeł energii, są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale, np: … naftowa.
Poprawna : Ropa

Początek : 66
Wskazówka : Pływy, bądź fale ...
Poprawna : Morskie

Początek : 77
Wskazówka : We wnętrzu Ziemi, radioaktywny, po jego rozpadzie generuje się energię geotermalną.
Poprawna : Izotop

Początek : 88
Wskazówka : Pochłania energię cieplną, wykorzystywany w kolektorach słonecznych.
Poprawna : Absorber

Pionowo