Regulamin Portalu OZE

  1. Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z Portalu OZE obsługiwanego przez Urząd Gminy Krzczonów. Portal ma za zadanie ułatwić dostęp do informacji o produkcji energii w instalacjach OZE dostarczanych w ramach projektu pn. „Instalacja zestawów solarnych na prywatnych domach mieszkalnych w Gminie Krzczonów”.
  2. Portal OZE jest dostępny dla użytkowników publicznej sieci Internet.
  3. Portal OZE zawiera informacje promujące rozwiązania, usługi i produkty czystej energii oraz wizualizuje efekty działania instalacji dostarczonych w ramach projektu.
  4. Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w Portalu OZE jest Urząd Gminy Krzczonów.
  5. Właściciele instalacji dostarczanych w ramach projektu mają ponadto możliwość zalogowania się do usługi „OZE – Panel Użytkownika” (przeczytaj regulamin usługi „OZE – Panel Użytkownika”).
  6. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd Gminy Krzczonów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.